Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
set sgk co pet vv..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
set kakalot 200 ty sm, co hit..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
xayda 2 set nappa va 1 set..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
1,000,000đ
xayda 2 set nappa va 1 set..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
set lien hoan co hit vv, pet..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
900,000đ
xayda 2 set nappa + set..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
900,000đ
set lien hoan 180 ty, dinh ba..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
600,000đ
namec 2 set blue 02..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 02
Đăng Ký TV Blue :
750,000đ
set lien hoan gia re, pet vv..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
750,000đ
xayda 2 set nappa , pet vv..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
1,200,000đ
xayda 2 set nappa va set khi..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 02
Đăng Ký TV Blue :
750,000đ
xayda 2 set nappa ..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
set lien hoan > 180 ty sm..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
750,000đ
set sgk full 8 sao..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
900,000đ
set sgk gang than linh blue..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
1,500,000đ
xayda 3 set kich hoat ngon..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
800,000đ
namec laze > 200m chỉ bổ khí..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 02
Đăng Ký TV Blue :
3,000,000đ
namec laze > 200tr chỉ bổ khí..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 02
Đăng Ký TV Blue :
3,000,000đ
xayda 2 set nappa, co quan..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
850,000đ
set sgk gia re, co ct zeno vv..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
750,000đ