Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
LAZE 175M MỖI BK
2 SET KI..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : set blue 02 + 03
Đăng Ký TV Blue :
1,700,000đ
PET 6% HP - 2 SET NAPA QUẦN..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
1,000,000đ
TÚI QUÀ 8S MAX PING
SET..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
350,000đ
HÍT 110 - THẦN ZENO
2 SET..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 03
Đăng Ký TV Blue :
1,500,000đ
THẦN ZENO - LAZE 175M MỖI BK..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
2,000,000đ
SET SONGOKU GIÁ RẺ..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
400,000đ
SET NAPA GIÁ RẺ..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
450,000đ
SET LIÊN HOÀN GIÁ RẺ..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
400,000đ
SET LIÊN HOÀN GIÁ RẺ 3 NPS..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
400,000đ
HÍT 126 - PET THẦN CHẾT
THẦN..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
1,200,000đ
HÍT 101 SET SONGOKU GĂNG THẦN..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01
Đăng Ký TV Blue :
1,200,000đ
Trái đất ngon pet vv 180 tỉ..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 02
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
2 set ki full 7
hít 87 - set..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : set blue 02 + 03
Đăng Ký TV Blue :
850,000đ
BÚA MAX - NHẬT NGỌC
SET LIÊN..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
600,000đ
PET THẦN CHẾT 24%
SET LIÊN..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 03
Đăng Ký TV Blue :
800,000đ
HÍT 75 - SET SONGOKU GĂNG VIP..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 02
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
2 SET KI FULL GIÁ RẺ..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : blue 02
Đăng Ký TV Blue :
700,000đ
LAZE 185M - 2 SET KI GIÀY VIP..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : set blue 02 + 03
Đăng Ký TV Blue :
2,300,000đ
Td 3 sét kích hoạt 7sao, 2..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : set blue 01 + 02
Đăng Ký TV Blue :
840,000đ
Blue2 đủ ép giáp pk ngon 2whd..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : blue 02
Đăng Ký TV Blue :
299,999đ