Mã số #
Hành tinh
Mở thành Viên
Set Kích hoạt
Giá tiền
Set Sức Đánh Xayda 7S..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
100,000đ
Sét sd 5s..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
40,000đ
..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
120,000đ
Xayda full sức đánh nhiều món..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
140,000đ
..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
60,000đ
..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
40,000đ
Sét 7s sd td..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
120,000đ
set tl xd ko nhẫn..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
205,000đ
..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
60,000đ
..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
40,000đ
Áo quần jay rd 4s sd găng 5s..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
30,000đ
Áo 5s sd quần 5s sd jay 5s sd..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
30,000đ
Áo jay găng rd 5s hp quần 6s..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
50,000đ
..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
50,000đ
..
Hành Tinh: Trái đất
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
40,000đ
GĂNG THẦN NAMEC..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
70,000đ
NHẪN THẦN LINH..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
200,000đ
NHẪN THẦN LINH..
Hành Tinh: Xayda
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
200,000đ
2 GIÀY THẦN NAMEC..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
60,000đ
GĂNG THẦN NAMEC..
Hành Tinh: Namec
Set Kích Hoạt : Không
Đăng Ký TV Blue :
70,000đ