Danh mục nổi bật

Danh mục dịch vụ

Tổng giao dịch: 3,181

Hoàn thành: 2,994

Tổng giao dịch: 3,181

Hoàn thành: 2,994

Tổng giao dịch: 311

Hoàn thành: 296

VÒNG QUAY VÀNG

Đã quay: 2,077

Danh mục game

Số tài khoản: 1,068

Đã bán: 2,444

Số tài khoản: 1,261

Đã bán: 3,235

Số tài khoản: 1,197

Đã bán: 5,680

Số tài khoản: 2,399

Đã bán: 13,739

Số tài khoản: 1,213

Đã bán: 2,175

Số tài khoản: 1,000

Đã bán: 1,002

Số tài khoản: 1,000

Đã bán: 6,022

Số tài khoản: 1,063

Đã bán: 1,582

Số tài khoản: 1,000

Đã bán: 2,801

DANH MỤC GAME RANDOM

Số tài khoản: 1,142

Đã bán: 10,239

Số tài khoản: 1,038

Đã bán: 4,120

Số tài khoản: 1,000

Đã bán: 3,086

Số tài khoản: 1,041

Đã bán: 2,698

Số tài khoản: 1,008

Đã bán: 1,583

Số tài khoản: 1,000

Đã bán: 1,035

CHỐT TỐT VÀO LÚC 23H50 PHÚT NGÀY CUỐI THÁNG

GIẢI THƯỞNG TRAO VÀO NGÀY ĐẦU THÁNG

TOP 1: 5000 THỎI VÀNG

TOP 2: 4000 THỎI VÀNG

TOP 3: 3000 THỎI VÀNG

TOP 4: 2000 THỎI VÀNG

TOP 5: 1000 THỎI VÀNG

TOP 6 - 10 : 500 THỎI VÀNG

LỊCH SỬ GIAO DỊCH